GDPR & Persondata: Hurtigt

Den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR). Denne forordning er implementeret i samtlige lokale persondata-love i hele EU- og EØS-området. Den gælder for alle virksomheder og organisationer, som sælger varer og ydelser og opbevarer personlige data om borgere i Europa, inklusiv virksomheder fra andre kontinenter. Den giver borgere i EU og EØS større kontrol over deres personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa. Den værner om privatlivet og vil for altid ændre den måde, vi indsamler, gemmer og bruger kundedata på. En mere detaljeret beskrivelse og forklaring om GDPR og vores persondatapolitik kan læses længere nede på denne side.

GDPR & Persondata: Grundigt

1. GENERELT 

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansens hjemmeside, www.kai-hansen.dk (samt tilknyttede domæner). 

1.3 Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. 

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting (f.eks. via Facebook eller Google). Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 

2.2 Når du køber et produkt eller bruger vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber/viser interesse for og eventuelt har returneret/fortrudt, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling og øvrig IT-baseret kommunikation er foretaget. 

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklame-re. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb via hjemmeside/email indsamles IP-adressen med det formål, og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, såfremt der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden og målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks, og behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certifice-ring under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

3.3.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

3.3.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 

4. DINE RETTIGHEDER 

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

4.2 Indsigtsretten 

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og mod-tagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til thomas@kai-hansen.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. 

4.3 Retten til berigtigelse 

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

4.4 Retten til sletning 

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6 Retten til dataportabilitet 

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

4.7 Retten til indsigelse 

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. 

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigel-se mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1. 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på thomas@kai-hansen.com. 

4.9 Retten til at klage 

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

5. SLETNING AF PERSONDATA 

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år. 

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb/bestillinger du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplys-ninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. 

6. SIKKERHED 

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kom-mer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

7. KONTAKTOPLYSNINGER 

7.1 Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: 

Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen
Odensevej 107
5260 Odense S
CVR: 30675053 

Tlf. nr.: 66194500
E-mail: thomas@kai-hansen.com 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN 

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil disse være tilgængelige på denne side. Siden vil altid fremstå med nyeste Persondatapolitik.


Aut. El-installatør Kai Hansen, 08-11-2018.

Cookies

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, bl.a. til brug af kontakt formular.
Trafikmåling, så vi kan se hvor mange der besøger vores side.

Dette website udbydes af:

Virksomhedsinformation:
Aut.El-Installatør Kai Hansen v/Thomas Marq Hansen
Odensevej 107
5260 Odense S

Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Luk menu

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker OK herunder, betragtes dette som din accept.

Luk